Laboratori d'assajos geològics

Informació de Projecte

La UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB) té un centre de recerca anomenat GEOMODELS que es dediquen a investigar diferents processos geològics. El projecte va consistir a fer una màquina que fos capaç de simular moviments de terres a escala reduïda per extrapolar resultats a escala real.

Comença avui el teu projecte