Gàbies de seguretat per retimbrats de alta pressió

Informació de Projecte

L'empresa Tyco es dedica a la càrrega d'ampolles per a sistemes d'extinció d'incendis i distribució d'ampolles carregades a alta pressió d'agents extintors. En el procés d'ompliment d'aquestes ampolles és possible que hi hagi algun defecte en les vàlvules o ampolles i existeixen riscos de projecció de materials a alta velocitat i derivats de la connexió i desconnexió de connectors a alta pressió. Per solucionar-ho es van instal·lar unes gàbies de seguretat que impedeixen l'accés d'operaris en situacions de perill a més de poder controlar des de fora l'obertura o tancament de la vàlvula de seguretat i les vàlvules de càrrega i descàrrega.

Comença avui el teu projecte