Automatització i Sistemes de seguritat

Descripció

L'automatització de processos de fabricació és vital per incrementar la productivitat dels processos industrials, reduir la variabilitat deguda a factors humans i dotar de sistemes protecció realment eficaços per a les persones implicades en el procés productiu.

Les empreses amb processos productius seriats, poden augmentar el seu valor afegit i rendibilitat mitjançant projectes específics oferts per la Fundació CIM en matèria de:

 • Automatització de processos de producció convencionals
 • Disseny i Desenvolupament de sistemes integrals de protecció i seguretat:
  • Tancaments industrials
  • Integració mitjançant PLCs industrials
 • Adequació a normativa per al Marcat CE, en especial:
  • Directiva de màquines 2006/42/CE
  • Directiva de Compatibilitat Electromagnètica 2004/108/CE
  • Directiva de Baixa Tensió 2006/95/CE
  • Directiva d’utilització d’equips 2001/45/CE (RD1215/97)
 • Implementació de sistemes de Visió Artificial
 • Gestió Integrada de la Producció: Tecnologies SCADA i xarxes industrials
 • Desenvolupament de programari a mida
 • Desenvolupament i integració de sistemes de control de qualitat en temps real

Projectes desenvolupats

Comença avui el teu projecte