Blog notice

"Stacked Slices". Construint el Draudi més gran mai creat!

Com puc convertir un model 3D en un objecte real? Tot i que estem convençuts que la majoria de vosaltres teniu una bona resposta per aquesta pregunta, en aquest post us volem mostrar una tècnica de construcció anomenada "Stacked Slices". Autodesk 123D®Make és un software de codi obert que divideix en làmines i converteix els models digitals 3D en patrons 2D, els quals es poden tallar de qualsevol material pla. Amb el fi de presentar-vos les possibilitats i capacitats de la nova BCN3D Ignis hem utilitzat aquest mètode per tal de tallar i muntar el Draudi més gran mai creat fins al moment.

La tècnica de construcció "Stacked Slices" dividirà i tallarà el teu model 3D, permetent-te apilar i enganxar les làmines entre elles amb l'objectiu de construir el teu projecte. L'objecte pot ser recreat a partir de qualsevol material pla que pugui ser tallat, en aquest cas hem utilitzat un cartró de 6.5mm de gruix. Primerament, seleccionem la nostra mascota Draudi (Figura 1) com a model 3D. Com més gran sigui l'objecte, més làmines seran necessàries per crear-lo. Com a conseqüència, s'obtindran projectes de més detall i qualitat. A la "Figura2" es pot veure la diferència de definició entre un Draudi de 15cm de longitud i un altre d'un metre.

Depenent de l'objecte que s'està creant, es podran definir diferents angles de tall amb el fi d'obtenir la millor textura segons la forma del model. En el nostre cas i com es pot observar en la "Figura 3", s'ha incrementat 50 graus la direcció de laminació.

En la següent "Figura 5" podem apreciar l'evolució del procés de muntatge del nostre model amb el fi d'utilitzar-ho com a instruccions per al muntatge:

En aquest cas hem utilitzat les capacitats de la nostra BCN3D Ignis per tal de tallar tots els plànols 2D generats pel software. El Draudi final està compost per un total de 320 parts. En la següent "Figura 6" es pot observar una part de la disposició 2D del disseny del nostre model 3D.

Com a resultat final hem obtingut un Draudi d'un metre de llarg per quaranta centímetres d'altura, compost per més de tres-centes parts i lluint espectacular.

Recordeu que podeu utilitzar aquesta tècnica de construcció amb diferents tecnologies de fabricació (tall amb làser, impressió 3D, etc.), fins i tot podeu crear els vostres models a casa fent servir cartró i tisores! 

Obtén tota la informació relacionada amb aquest projecte aquí!