Blog notice

Sessió Informativa Postgrau Industrial Internet of Things (IIoT)

El dijous 16 de febrer es durà a terme la sessió informativa del nostre postgrau en IIoT (Industrial Internet of Things).

Aquests últims anys, el concepte de “Internet of Things” ha estat en auge dins la industria tecnològica, un concepte que es basa bàsicament en la interacció de dispositius fent-los així més independents i intel•ligents.

En finalitzar el curs els participants seran capaços de:

  • Detectar les necessitats i oportunitats d'ús d'aquestes tecnologies en l'empresa.

  • Definir aquells aspectes implicats en el desplegament d'un dispositiu o d'una aplicació i valorar els costos econòmics i temporals de portar-ho a terme.

  • Saber treballar amb les eines per desenvolupar un nou producte IIoT i integrar-lo en l'estructura informativa de la indústria.

  • Capacitar i consolidar els nous perfils de tècnics i professionals que la indústria 4.0 requereix, on la informàtica, l'electrònica, els sistemes, les comunicacions, els dispositius de camp, la seguretat formen un nou tronc d'especialista de disciplines transversals.

A més, oferim el 10% de descompte per a persones en situació d’atur i per estudiants, els quals podran obtenir 15 crèdits ECTS. No dubtis en venir!
 

Més informació Inscriu-te