Blog notice

Presentem l’extensió del programa "Magnet, aliances per a l'èxit educatiu"

Avui s’ha presentat a l’escola Miralletes de Barcelona l’extensió del programa “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB, que compta amb la implicació d’alguns ajuntaments, com el de Rubí.

Aquest programa promou l’aliança d’un centre educatiu amb una institució d’excel•lència en un camp de coneixement específic. Aquesta aliança ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un referent en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. El programa està inspirat en les Magnet Schools dels Estats Units, que funcionen des dels anys setanta. 

Les institucions que hi participem som referents en un camp de coneixement específic (ciència, tecnologia en el nostre cas, art, comunicació audiovisual, etc.) tenim un compromís educatiu amb la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.

Les escoles Pau Casals i Montessori es van presentar a la convocatòria d’enguany i han estat seleccionades per desenvolupar aquest projecte d’innovació durant els pròxims 4 anys.

El programa Magnet és una oportunitat per a les escoles per oferir un aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat en la societat actual, implementant noves metodologies de treball. Amb una formació, acompanyament constant i amb l’aliança amb una institució de prestigi, el centre educatiu avança cap a un enfocament multidisciplinari i un aprenentatge significatiu, que situa l’alumne al centre.