Blog notice

Podem controlar la porositat dels elements mitjançant la fabricació additiva?

El CIM UPC participa en el nou projecte AMFEED sobre l'estudi de nous mètodes de fabricació de components porosos sinteritzats basat en tècniques d'impressió 3D. 

L'objectiu principal del projecte consisteix en el desenvolupament d'un nou coneixement científic tecnològic, centrat en tècniques de fabricació additiva, que permeti obtenir peces metàl·liques i ceràmiques caracteritzades per un nivell de porositat controlada, i que estiguin orientades a camps com la salut o la microelectrònica. 

El projecte utilitza mètodes fonamentats en la tècnica FFF (Fused Filament Fabrication) i DIW (Direct Ink Writing), desenvolupant nous materials ad hoc no existents en el mercat (filament amb alta càrrega metàl·lica/ ceràmica i pastes ceràmiques) així com l'adaptació de la maquinària per aquesta nova solució i aplicacions. 

Gràcies a la utilització d'aquesta tècnica es podrà dissenyar i definir, de forma controlada, el porus intern de la peça final, treballant amb la composició interna del material per processos de compounding (grau de porositat intrínseca), del mateix mode que els forats interns derivats de la mateixa deposició per capes i estratègies utilitzades. 

El CIM UPC, amb més de 30 anys d'experiència en fabricació additiva, és considerat el Centre Tecnològic líder al Sud d'Europa en el desenvolupament d'equips de fabricació digital. A més, també imparteix el Màster en Enginyeria i Disseny per a Fabricació Additiva

Conjuntament amb les empreses AMES, FAE i Eurecat, el CIM UPC desenvolupa nous materials carregats amb partícules metàl·liques i ceràmiques pel seu ús en impressió 3D, gràcies al seu bagatge de coneixement i la seva experiència en el sector. 

Aquest programa és finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i per la Unió Europea amb l'objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat. 

Font: AMFEED – Nous mètodes de fabricació de components porosos sinteritzats basats en tècniques d'impressió 3D

 

Dades generals: 

Projecte

AMFEED – Nous mètodes de fabricació de components porosos sinteritzats basat en tècnique d'impressió 3D. 

Referència projecte

RTC-2017-6363-5

Programa i convocatòria

Projecte finançat pel MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS i per la Unió Europea, en el marc de la convocatòria Retos-Colaboració del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, dins del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, amb l'objectiu principal de promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat. 

cimupc-ministerio-union-europea.png