Blog notice

Neix la Xarxa Fourth Industrial Revolution, per promoure la Indústria 4.0

Un total de 400 investigadors i investigadores de deu entitats del sistema universitari, centres tecnològics i de recerca, participem a la Xarxa Fourth Industrial Revolution (XaFIR), que es constitueix amb els actors més importants de la recerca i el desenvolupament en la Indústria 4.0 a Catalunya per promoure la implantació massiva d'aquestes tecnologies en el teixit productiu català. 

La quarta revolució industrial o Indústria 4.0 consisteix fer servir la tecnologia intel·ligent per automatitzar el màxim de processos de la producció industrial. Així, es treballa perquè la indústria sigui cada vegada més autònoma fins al punt de plantejar les fàbriques intel·ligents (smart factories).

Per tal que Catalunya vagi en aquesta direcció i sigui un referent punter europeu, s'ha creat la xarxa de grups de recerca catalans pioners en aquest àmbit: la XaFIR. Aquesta xarxa és un agent disruptiu clau de la transformació del teixit industrial, que fomentarà la impantació massiva de tecnologies de la Indústria 4.0 en el sector productiu de tot el territori català. 

Entre els grups de recerca que conformem la xarxa hi ha el Centre Tecnològic de Catalunya (eurecat), la Universitat Autònoma de Barcelona, el Centre de Visió per Computador, l'Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, la Universitat de Girona, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya, l'i2cat, el Centre Tecnològic Leitat, la Universitat Politècnica de Catalunya i, també, el nostre centre, el CIM UPC

L'objectiu principal d'aquesta xarxa és promoure i facilitar la transferència de coneixement en forma de productes i serveis a les empreses; especialment a les petites i mitjanes empreses (PIMES). Es preveu que augmentin un 25% els projectes i convenis de recerca, un 45% el nombre de patents registrades i un 30% el nombre d'empreses de base tecnològica creades amb participació dels i les investigadores. Per fer-ho, la xarxa promocionarà les capacitats i els resultats de les recerques de tots els seus socis, promovent la recerca interdisciplinar en l'àmbit de la Indústria 4.0. Es potenciarà la col·laboració amb els àmbits públic i privat per a la realització de projectes conjunts i es coordinaran activitats de valorització i transferència de tots els grups. A més, s'establirà un marc d'intercanvi de capacitats i experiències, en format presencial i virtual, mitjançant un nou concepte d'Innovation HUB d'Indústria 4.0, com a Espai Obert d'Innovació Tecnològica. 

Entre els aspectes que es volen treballar des de la XaFIR hi ha l'impacte en el territori i la col·laboració amb altres entitats involucrades en Indústria 4.0. També es dinamitzarà l'activitat per impulsar la internacionalització de la recerca desenvolupada a la XaFIR, incrementant la transferència del coneixement.

Finalment, l'actuació de la xarxa potenciarà el desenvolupament i promoció de noves solucions de col·laboració entre l'administració pública, les empreses i la societat civil amb els grups de recerca, convertint-la en un veritable agent tècnic i econòmic en el marc de la indústria 4.0 a Catalunya. 

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea.

                                                             

 

Font: Es crea una xarxa de 400 investigadors per impulsar la Indústria 4.0 a Catalunya. Universitat Politècnica de Catalunya, 26 de gener de 2021