Blog notice

La UPC entre les millors del món en el QSWUR by Subject 2021

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es posiciona en quatre camps i en 15 disciplines en la nova edició del QS World University Rankings by Subject. En concret, la UPC destaca com la 20a millor universitat del món en la disciplina d’Arquitectura i Entorn Construït –escalant una posició respecte l’any 2020– i en el lloc 29è del món en la disciplina d’Enginyeria Civil i Estructural. La Universitat també se situa en el lloc 46è del món en Enginyeria de Telecomunicació, Elèctrica i Electrònica, escalant també posicions respecte l’edició 2020 del rànquing, que la situava en el rang 51-100. En aquestes tres disciplines la UPC es consolida, a més, com a universitat líder a l’Estat espanyol.

A més, el rànquing QS by Subject posiciona la UPC en el lloc 79 del món i líder de l’Estat en Ciències de la Computació i Sistemes d’Informació, i en el lloc 81 en Enginyeria Industrial, Mecànica i Aeronàutica.  

La Universitat se situa també entre les 150 millors del món en altres quatre disciplines: Art i Disseny; Ciències Ambientals, Estadística i Investigació Operativag, i Matemàtiques. En les disciplines d’Enginyeria Química, Ciències de la Terra i del Mar, i Ciència dels Materials, se situa en el rang 151-200. La UPC colidera el panorama estatal en Art i Disseny, Ciència dels Materials, Ciències Ambientals, i Estadística i Investigació Operativa.

Fins i tot, la UPC obté posicions destacades en Física i Astronomia, i Agricultura i Ciències Forestals (ambdues en el rang 251-300 de les millors universitats del món), i en Administració d’Empreses (en el rang 301-350).

Deixant enrere les disciplines, pel que fa als camps la UPC es posiciona en quatre dels cinc que analitza el rànquing i destaca en Enginyeria i Tecnologia: en aquest cas, la UPC escala nou posicions i se situa en el lloc 67è del món (76 en l’edició 2020 del rànquing), liderant també el panorama estatal.

La Universitat també es posiciona en el camp de les Ciències Naturals, en el lloc 275 del món; en Arts i Humanitats, en el 353; i en Ciències Socials i Gestió, en el rang 401-450.

 

Font: https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/upc-ranquing-qswur-by-subject-2021