Blog notice

HINDCON, un model de construcció més ecològic i econòmic

El sector de la construcció viu moments convulsos per la seva gran industrialització i les tecnologies més innovadores estan trontollant l’antic model de les empreses del sector.

Per això, el projecte europeu HINDCON té com a objectiu adaptar les tecnologies de fabricació a la construcció i superar les limitacions d’enfocament per a introduir la fabricació additiva i subtractiva en els processos de creació.

Amb aquesta finalitat s’ha creat una impressora 3D híbrida amb materials diversos. Integrant la fabricació additiva o subtractiva a aquest mètode fa que l’impacte ambiental del sector industrial baixi, igual que ho fan les expenses econòmiques i la pèrdua de temps en tot el procés.

El projecte integra diferents àrees de desenvolupament en les quals 12 entitats de reconegut prestigi han liderat el procés de creació. Entre aquestes es troba el CIM UPC, que s’ha encarregat del desenvolupament de les eines de fabricació additiva, que implicava la creació de l’extrusora junt amb les peces addicionals, i la del sistema d’alimentació.

El paper del centre CIM UPC ha estat rellevant influïnt en altres àrees del projecte, com el desenvolupament del material o el desenvolupament de processos de fabricació i construcció.

El projecte acaba amb èxit a la celebració del seu últim taller en el qual es demostrarà com funciona HINDCON en un entorn operatiu. L’acte es farà el 13 de setembre a Madrid. Informació detallada a http://www.hindcon3d.com. Si està interessat, enviï els seus dubtes de contacte a innovacion_tecnologica@vias.es, indicant a la línia d'asumpte "HINDCON, construcción industrial híbrida a través de un registro" máquina todo en uno de impresión 3D (sin cargo).

HINDCON ha estat finançat per la Comissió Europea dins del Programa Horizon 2020, el programa més gran d’investigació i innovació de la Unió Europea.