Blog notice

Fabricació amb impressores 3D. Una necessitat en el procés de producció?

La impressió 3D porta temps avançant a grans passos i ja pot servir per més que crear simples prototips. L'evolució d'aquesta eina fa que la seva versatilitat s'adapti a les innombrables necessitats del mercat.

 

Aquest fet suposa la transformació radical del model de negoci. La impressió en 3D permet competir amb costos cada vegada més competitius, eliminant estocs i reduint la logística.

Ara, les impressores 3D poden encaixar en qualsevol sector, ja que no existeix una sola tecnologia d'impressió en 3D. Aquesta infinitat de possibilitats fa que sempre es trobi la metodologia que millor s'adapti a les necessitats de producció. Ens permet dissenyar el producte localment i poder produir-ho en qualsevol punt que disposi d'una impressora 3D, la disrupció  en les empreses.

 

Amb aquest mateix objectiu va néixer BCN3D Technologies, per oferir a la societat la possibilitat de tenir accés a les tecnologies de fabricació digital, fent-los partícips del canvi.