Blog notice

CIM UPC posiciona el seu Programa Industrial Skills Development entre els millors programes tecnològics d'Espanya

Amb l'objectiu principal d'incorporar talent a les empreses, el programa de formació Industrial Skills Development (ISD) s'inspira en la clara connexió que existeix entre la necessitat, per part de les empreses, de disposar de perfils adequats per respondre als alts requisits tècnics i personals, i la falta d'experiència pràctica dels recentment titulats. La beca oscil·la entre els 15.000 i els 18.000€ i garanteix a l'alumnat una inserció laboral en empreses tecnològiques punteres mentre permet assumir el cost del màster en disposar d'uns ingressos mensuals.

El programa ISD es dirigeix a persones ja titulades en carreres científico-tècniques o amb sols el Treball Final de Grau pendent, amb menys de dos anys des de l'obtenció del títol, que tinguin menys de 30 anys i nacionalitat espanyola o estrangera amb permís de residència o estada per estudi, resident en territori espanyol i que desitgi cursar un dels màsters del CIM UPC en els àmbits de la direcció de la producció, impressió 3D, disseny i enginyeria de producte, processos de fabricació i producció automatitzada i robòtica. La beca té una durada de 10 mesos i es tracta d'una experiència intensiva de pràctiques compatibles amb l'horari de formació. Així, de 8 a 17h, l'horari es focalitza en l'empresa i, de 18 a 22h, tres o quatre dies a la setmana, en el màster.

D'ençà que el CIM UPC va iniciar aquest programa el 2011, s'han rebut nombroses sol·licituds de tot el territori espanyol per a accedir-hi, tot i que tan sols una mitja de 3 a 4 estudiants per any ho aconsegueixen. Això és a causa que el perfil dels sol·licitants ha de ser molt alt en tots els sentits (idiomes, currículum, presentació…), per la qual cosa se segueix un estricte procés de selecció eliminatori, havent de superar les successives etapes per a ser considerat apte. La temporalització del procés de selecció és el següent:

  • Test psicotècnic
  • Test de nivell d'anglès
  • Entrevista personal amb el comitè de selecció
  • Revisió de la carta de motivació
  • Expedient acadèmic
  • Cartes de recomanació. 

Finalment, es duu a terme la preselecció mitjançant una entrevista amb el director del màster escollit per l'estudiant. El període per a presentar les sol·licituds al programa és del 4 al 29 de juny de 2018.

"Molts exalumnes/as que han passat per aquest programa fent una estada pràctica en les nostres empreses col·laboradores es troben, actualment, en posicions de lideratge en empreses destacades de tota Espanya, tant en oficines d'I+D, plantes productives, etc. El grau de satisfacció també per part de les empreses és total i cada vegada és major el nombre de col·laboradors en aquest sentit - declara el director del Programa, Roger Uceda - De fet, l'empresa aposta i confia en el potencial de les persones, la formació, el desenvolupament, així com en la captació de talent, tenint certesa i confiança, en la qualitat de la formació que estan rebent, així com en la possibilitat de realitzar el seguiment formatiu dels mateixos". Por part seva, Javier Gil, exalumne del programa, declara que “formar part del programa ISD m'ha donat l'oportunitat d'adquirir una experiència laboral en una gran empresa que, d'una altra manera, hagués estat més complicat. Per altra banda, destaco la facilitat per a l'autofinançament del màster.

Consulta tota la informació sobre el programa ISD fent clic aquí.