Blog notice

Contribuïm a crear història: arriben les maquetes tàctils

Molt sovint, quan pensem en maquetes les relacionem amb un intens treball manual, mai no considerem els ordinadors ni les tecnologies avançades de producció. Però plasmar quelcom tant complex com un jaciment arqueològic, fa que això no sigui així. Les noves tecnologies d’impressió 3D han vingut per donar la solució. La maqueta d’un jaciment resulta tot un repte en quant al procés de síntesi de la informació per a la persona invident, que es basa en allò que perceben les seves mans per a fer-se una idea exacta del que hi ha. Només utilitzant el sentit del tacte,  pot distingir entre tipologies de materials, entendre la designació concreta de cada espai independent i percebre totes aquelles particularitats que el dissenyador de la maqueta li espera comunicar.

Aquest mateix és l’objectiu del projecte pel qual El Born Centre Cultural amb l’assessorament de l’Institut Municipal de Discapacitats,  encarrega  a  la Fundació CIM  la reproducció d’una maqueta tàctil, totalment interpretable pels receptors de la pell.  Això es possible gràcies a la codificació de la informació i  la creació d’un llenguatge de superfícies apte per a invidents. 

S’ha sintetitzat la informació, tot emulant la normativa Braille  per a facilitar la comprensió de l’espai. Mitjançant la integració d’un lleuger alt-relleu de secció quadrada de 5x5mm, s’han representat els murs que limiten cadascun dels habitatges identificats al jaciment. Així, l’usuari pot distingir les diferents dimensions  de les cases, alhora que els relleus indiquen quan és un espai interior, sota sostre, o exterior. Per als paviments de pedra s’utilitza una textura en quadrícula, els paviments de sorra són marcats amb puntejat  i el tram del Rec Comtal s’ha marcat amb ones.

No podem oblidar el procés de construcció de la maqueta de dimensions 1200x600x12 mm, que integra la tecnologia d’estereolitografia (SLA) d’una sola peça, una novetat que supera també els convencionalismes de fabricació. El procediment permet un acabat mirall idèntic a l'arxiu CAD 3D i assegura la posterior interpretabilitat tàctil per als usuaris invidents.

La combinació de les tecnologies més avançades i del saber fer dels professionals han donat com a resultat una maqueta que reflecteix el nostre potencial com a país industrial. Des les restes arqueològiques d’una derrota, un missatge de que tenim un present i futur tecnològic capdavanter, i que aquest és al servei de les persones.