Blog notice

Com pot la impressió 3D transformar el sector de la construcció en un de més ràpid i econòmic?

El sector de la construcció viu una etapa de regeneració impulsat per l'ús de noves tecnologies que ja han estat emprades satisfactòriament en altres sectors. Aquest és precisament l'origen de HINDCON

L’objectiu més important d'aquest projecte és el desenvolupament de tecnologies de fabricació per al sector de la construcció, avançant cap a la industrialització i superant les limitacions de l’actualitat mitjançant la introducció de la fabricació additiva a totes les activitats.

El projecte pretén solucionar alguns problemes importants del sector com són la manca de flexibilitat en els processos de fabricació, la baixa taxa de productivitat o els temps elevats de fabricació dels productes únics, els quals provoquen un impacte negatiu en els costos dels productes personalitzats. 

Per aconseguir-ho, les entitats col·laboradores han desenvolupat i demostrat una màquina híbrida de tecnologies additives i sostractives amb morter, apropant al sector una tecnologia innovadora que redueix l’impacte mediambiental i a la vegada redueix els costos econòmics en productes d'alt valor afegit. 

     

 

Per a la seva construcció, la impressora requereix quatre parts: un sistema de posicionament 3D, un sistema de fabricació additiva, un sistema de fabricació sostractiva i un sistema de control. A HINDCON, aquests sistemes són desenvolupats per diferents entitats, en aquest cas, el CIM UPC ha contribuït amb la plataforma de fabricació additiva, formada per un extrusor i un sistema d’alimentació.

El CIM UPC també ha col·laborat en altres àrees del projecte, com són el desenvolupament de materials o el desenvolupament dels processos de fabricació i construcció.

El maig de 2019, el prototip va fer la seva primera impressió a les instal·lacions de VIAS, Pancorbo, convertint així el conjunt del robot de cables i la plataforma de fabricació additiva i sostractiva en una impressora 3D funcional. Durant el curs de la construcció, es va provar el prototip en un entorn rellevant aconseguint TRL 6

Aquest projecte ha estat finançat per la Comissió Europea sota el Programa Marc Horizon 2020. El consorci, creat per a la implementació del projecte HINDCON, ha involucrat a 12 companyies líders en els seus respectius camps. 

El CIM UPC, centre tecnològic amb experiència en impressió 3D des de fa més de 30 anys, continua treballant pel futur de la fabricació additiva i les seves implementacions en diversos sectors. HINDCON n’és un altre exemple.