Blog notice

CAR3D, el projecte d'innovació que respon al COVID-19

Amb l'arribada de l'actual pandèmia a les nostres vides, i passats ja els dos primers mesos d'intensa lluita contra la COVID-19, són molts els nous desafiaments sanitaris que ens han sorprès i als quals s'han hagut de donar resposta. En alguns d'ells, tecnologies de producció com la fabricació additiva no sols han resultat de gran rellevància oferint diferents solucions tècniques clau, sinó que ho continuen sent permetent satisfer la demanda de màscares i altres equips de protecció en centres mèdics i hospitals.

En aquest sentit, s'ha fet més que evident la importància d'invertir en el sector sanitari, efectivament, però també en recerca i desenvolupament tecnològic. Les capacitats que s'han demostrat en aquests camps en relació amb l'adaptabilitat de la impressió 3D, augmentant el marge per a iteracions per a un disseny i reduint els temps de lliurament d'aquestes màscares, entre altres eines, han estat determinants en les tasques del personal del sector de la medicina.

D'aquesta manera, i fins que existeixi una vacuna o un tractament efectiu per a aquest coronavirus, l'ús de màscares i uns altres EPP (Equips de protecció personal) són la millor manera de limitar la propagació d'aquest. Tenint en compte a més que les estratègies de certificació a nivell nacional han estat vàries, un dels desafiaments actuals serà mantenir el subministrament d'unes màscares que compleixin totes les normatives i que, en la mesura que sigui possible, siguin aptes per a la seva reutilització.

Per a poder seguir treballant en noves solucions més completes, el grup de socis format per l'Hospital Sant Joan de Déu, la Universitat de Barcelona, el centre tecnològic CIM UPC i la seva spin-off líder mundial en impressió 3D, BCN3D, participaran en el projecte CAR3D: COVID-19 Rapid Response Innovation Project, concebut per a millorar la capacitat europea de produir equips de protecció personal.

                                     

El projecte consistirà en dissenyar, desenvolupar i validar pantalles facials i màscares reutilitzables que compleixin amb les especificacions de la UE. Aquests EPP hauran de complir amb els estàndards de qualitat, tenint en compte l'ergonomia, la transpirabilitat i el correcte contacte amb la pell. També s'abordarà la identificació i possible escalat de producció europea davant qualsevol crisi d'altres elements que actuïn com a fronteres al contagi, com les mascaretes de tela o els obridors de portes. Una vegada conclosos els projectes, els arxius resultants s'alliberaran totalment per a un ús global i sense restriccions: no existiran patents i es compartiran els dissenys digitals per a promoure que dissenyadors i fabricants puguin contribuir a millorar el producte i en la seva producció.

Actualment, els primers resultats esperats són aconseguir reduir la pressió sobre l'adquisició de PPE, assegurant la disponibilitat d'un major proveïment de productes que compleixin amb els estàndards de la UE. L'augment de la producció també reduirà la dependència de proveïdors no europeus, així com de l'ús de PPE que no compleixen amb els estàndards de qualitat marcats per la UE. La participació de proveïdors de fabricació additiva significa que la demanda actual podrà satisfer-se sense la necessitat d'adaptar altres indústries establint una xarxa de proveïdors als quals es pot recórrer en altres emergències.