close
Àrea de candidats
Àrea d'empreses
Programes específics

Avantatges

Requeriments

Per inscriure's a la Borsa de Treball s'ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del programa formatiu del CIM UPC.

Procediment d'inscripció

  • Emplenar el següent formulari d'alta i adjuntar el CV actualitzat al final del mateix: Formulari d'Inscripció a la Borsa de Treball
  • Un cop arribi el formulari emplenat a la Borsa de Treball s'enviarà un correu per a concertar una entrevista personalitzada, la qual tindrà lloc a les instal·lacions de la Fundació amb una durada aproximada de 30 minuts.
Inscripció a la Borsa de Treball

Informa't

En cas de que un candidat/a trobi pels seus propis mitjans una oferta per establir un conveni de cooperació educativa (pràctiques en empresa) que no estigui publicada a la pàgina web del CIM de la UPC, pot recórrer al servei de la Borsa de Treball per a establir-lo. La persona interessada es pot posar en contacte amba la nostra àrea a través del correu electrònic:

borsatreball@cimupc.org

Com funciona?

Modalitats i/o programes

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals

Programa de pràctiques en empresa

En un termini màxim de 24 hores els membres de l'equip de Borsa de Treball respondran a la sol·licitud formulada per l'empresa. Oferim la possibilitat de publicar l'oferta a tots els nostres mitjans de difusió o, si s'escau, enviant una relació de CV's que s'ajustin als requeriments demanats per la empresa. La Borsa de Treball compta amb alumnes i ex-alumnes que realitzen o han realitzat els nostres programes de formació.  Aquest fet ens aporta una àmplia base de dades per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients.

Informa't!

Totes les empreses que ho desitgin poden beneficiar-se del Servei de Borsa de Treball que ofereix el CIM de la UPC gratuïtament sol·licitant perfils d'estudiants o titulats mitjançant el correu electrònic:

borsatreball@cimupc.org

Com funciona?

Característiques

Avantatges

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals

Programa Industrial Skills Development (ISD)

Aquest programa combina la formació a nivell de màster professional tecnològic amb una estada en pràctiques en empreses de primer nivell, i té com a principal objectiu incorporar talent a les empreses.

S'inspira en la clara connexió que existeix entre la necessitat, per part de les empreses, de disposar de perfils adequats que responguin als alts requeriments tècnics i personals, i la manca d'experiència pràctica dels acabats de titular.

El Programa ISD es dirigeix a estudiants amb només el PFC pendent i ja titulats en carreres tècniques, amb menys de dos anys des de l'obtenció del títol, que tinguin menys de 30 anys i que desitgin cursar un dels màsters del CIM de la UPC.

Informa't!

La persona interessada es pot posar en contacte a través del correu electrónic

isd@cimupc.org

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)

Aquest és un programa de pràctiques que té com a objectiu disminuir les barreres d'entrada al mercat laboral dels estudiants, mitjançant la realització d'un itinerari formatiu on l'estudiant participa en les següents activitats:

  • Formació en l'àmbit de les tecnologies de la producció.
  • Projectes reals per a empreses.
  • Projectes de recerca i desenvolupament tecnològic.

Informa't!

La persona interessada es pot posar en contacte a través del correu electrónic

borsatreball@cimupc.org

El PAPCIM va adreçat a estudiants de grau que hagin superat el 50% dels crèdits, i/o estudiants de Màster i Postgrau que estiguin cursant els estudis en el moment d'incorporar-se en el Programa. Aquest és un requisit imprescindible.

Des de juliol de 1990, han participat en aquest programa més de 1000 estudiants en pràctiques.

Sol·licitud d'accés

Com funciona?

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals