close
Àrea de candidats
Àrea d'empreses
Beques

Avantatges

Requeriments

Per inscriure's a la Borsa de Treball s'ha de ser estudiant o ex-estudiant de qualsevol dels cursos del programa formatiu del CIM UPC.

Procediment d'inscripció

  • Emplenar el següent formulari d'alta i adjuntar el CV actualitzat al final del mateix: Formulari d'Inscripció a la Borsa de Treball
  • Un cop arribi el formulari emplenat a la Borsa de Treball s'enviarà un correu per a concertar una entrevista personalitzada, la qual tindrà lloc a les instal·lacions de la Fundació amb una durada aproximada de 30 minuts.
Inscripció a la Borsa de Treball

Informa't

En cas de que un candidat/a trobi pels seus propis mitjans una oferta per establir un conveni de cooperació educativa (pràctiques en empresa) que no estigui publicada a la pàgina web del CIM de la UPC, pot recórrer al servei de la Borsa de Treball per a establir-lo. La persona interessada es pot posar en contacte amba la nostra àrea a través del correu electrònic:

borsatreball@cimupc.org

Com funciona?

Modalitats i/o programes

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals
Tècnic/a de Projectes

6 novembre, 2020

Programa de pràctiques en empresa

En un termini màxim de 24 hores els membres de l'equip de Borsa de Treball respondran a la sol·licitud formulada per l'empresa. Oferim la possibilitat de publicar l'oferta a tots els nostres mitjans de difusió o, si s'escau, enviant una relació de CV's que s'ajustin als requeriments demanats per la empresa. La Borsa de Treball compta amb alumnes i ex-alumnes que realitzen o han realitzat els nostres programes de formació.  Aquest fet ens aporta una àmplia base de dades per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients.

Informa't!

Totes les empreses que ho desitgin poden beneficiar-se del Servei de Borsa de Treball que ofereix el CIM de la UPC gratuïtament sol·licitant perfils d'estudiants o titulats mitjançant el correu electrònic:

borsatreball@cimupc.org

Com funciona?

Característiques

Avantatges

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals
Tècnic/a de Projectes

6 novembre, 2020

Beca CIM UPC

Vols combinar el teu màster professional amb una estada en pràctiques amb nosaltres? Forma't en les tecnologies de la producció més innovadores tot guanyant experiència laboral en projectes empresarials reals i fent recerca i desenvolupament tecnològic de primer nivell.

La beca pretén disminuir les barreres d'entrada al mercat laboral mitjançant un itinerari formatiu de Màster i Postgrau de qualitat per a persones de menys de 30 anys, en situació de desocupació i amb moltes ganes d'aprendre al CIM UPC en projectes reals de primer nivell industrial. Per altra banda, caldrà acreditar la possessió d'un títol universitari d'enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura, edificació, CFGM o CFGS en fabricació mecànica, disseny o electricitat, electrònica mecatrònica, construcció o delineació.

Beca Mobilitat

Som conscients que no sempre trobem la formació que volem a prop de casa, però creiem fermament que el cost per desplaçar-se no hauria de ser un obstacle per formar-se. En aquest sentit, adrecem aquesta beca a aquelles persones residents a més de 150 km de Barcelona dins del territori espanyol, i que estiguin interessades a cursar un Màster o Postgrau amb nosaltres.

Per tant, si ets ciutadà espanyol o estranger amb permís de residència o estada per estudi i estàs en possessió d'un títol universitari d'enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura, edificació, CFGM o CFGS en els camps de fabricació mecànica, disseny, electricitat, electrònica, mecatrònica, construcció i delineació, no t’ho pensis més, aprofita per formar-te a Barcelona!

Beca Senior

Ets dels que pensen que ja ets massa gran per estudiar? Nosaltres creiem que deixar d’aprendre és començar a envellir i, en conseqüència, hem preparat aquesta beca per a qui pensa que mai és massa tard per formar-se en disseny i tecnologia.

Amb l'edat som més conscients de les dificultats de començar a estudiar, però això no significa que no estiguem preparats per capacitar-nos per a un canvi de rumb o reciclatge professional. Mitjançant la beca Senior, estem apostant per apropar les innovacions tecnològiques més rellevants a les persones de perfil més seniors, majors de 45 anys i en possessió d'un títol universitari d'enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura, edificació, CFGM o CFGS en fabricació mecànica, disseny, electricitat, electrònica, mecatrònica, construcció o delineació.

Beca Talent

La beca està inspirada en una clara connexió existent entre la voluntat de les empreses per disposar de perfils professionals que responguin als requisits tècnics i personals més alts, i la manca d'experiència pràctica de les persones acabades de titular amb els coneixements tecnològics més avantguardistes.

Combinant un màster professional amb una estada en pràctiques retribuïdes en empreses de primer nivell, busquem no només incorporar el millor talent al teixit industrial sinó també oferir unes bones oportunitats laborals a estudiants/es de fins a 30 anys, ja titulats en carreres tècniques o cursant el TFG des de fa menys de dos anys, i en possessió d'un títol universitari d'enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectura o edificació.

Beca Mundi

Obrim les portes del nostre programa formatiu per trencar les barreres d’accés a la formació des de qualsevol part del món. Si ets ciutadà estranger i has residit els últims 12 mesos en un país fora del territori espanyol, gaudeix dels avantatges d’aquesta beca.

Els intercanvis acadèmics solen marcar la diferència en un perfil professional. Una nova societat amb cultures, escenaris i indústries modernes de les quals nodrir-se amb diferents experiències són la principal motivació per fer-ho, i és que són una important font d’adquisició de nous coneixements. Per aquest motiu, aquesta beca busca afavorir l’educació superior de qualitat de les persones que viuen en altres països i vulguin completar i/o millorar el seu perfil professional i acadèmic a Espanya.

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals
Tècnic/a de Projectes

6 novembre, 2020

Tauler d'ofertes
de la Borsa de Treball

Ofertes laborals empreses

Programa de pràctiques en empresa

Ofertes CIM UPC

Programa d'Acompanyament Professional (PAPCIM)
Ofertes laborals
Tècnic/a de Projectes

6 novembre, 2020